Traject duurzaam inzetbaar zijn (pre)pensioen

Voor nadere informatie over de inhoud, opbouw en kosten van dit jaartraject neem contact met ons op. De handboeken De Diepe Vreugde van Manifestatie. Een lees-, leer- en wandelboek over Bezieling, De Helende Stem en Kandinsky, het opbloeien van de vrije geest (allen geschreven door Loucas van den Berg) vormen onderdeel van het lesmateriaal. De leergang is uit te breiden met een 5-daagse inspiratiereis naar Assisi in het dal van Spoleto, het groene dal van Franciscus van Assisi in Italië.

In contact met je wijze zelf

Het is geen toeval dat ‘oud en wijs’ vaak naast elkaar staan: in de laatste fase van je leven focus je je minder op wat je nog fysiek kunt bereiken en meer op je mindset. Deze levensfase richt zich op spiritualiteit en op de gedachte dat de mens meer is dan alleen zijn lichaam, niet-materiële dingen zijn het allerbelangrijkst. Het idee is dat je een overview krijgt op het leven en buiten je eigen ervaringen of meningen kunt stappen. In Jung’s bewoordingen stop je eindelijk met archetypes zijn, je wordt nu pas echt jezelf.
Het centraal planbureau heeft in een reflectie van een door haar ingestelde klankbordgroep (2013-2) uiteengezet dat ouderen beschikken over employability – het vermogen van blijvende ontwikkeling op het gebied van kennis en vaardigheden. Na het pensioen leven we gemiddeld nog 20 à 25 jaar. Zelfsturing op vitaliteit, werkvermogen en inzetbaar zijn is hierin wezenlijk.

De roep van je ziel – jezelf leren kennen in een nieuwe context

In het bedrijfsleven worden meer en meer pensioencoaches ingezet die de werknemer voorbereiden op zijn pensioen. Daarbij gaat het met name om het financiële verhaal, beleggingen en hoe tevreden oud te worden. Maar hoe blijft de vonk optimaal branden? En hoe ga je om met het wegvallen van de context van gezin en bedrijf? Hoe houd je de inspiratie hoog?

Binnen de academie is een jaartraject ontwikkeld waarin het schrikbeeld van het wegvallen van context zoals werk en gezin wordt opengebroken om het ongeleefde zelf te vinden als ook de bronnen van herwaardering, zelf scheppend vermogen, spiritueel leven en werken. Hierin beweeg je van gecentreerdheid en nodig zijn naar de roep van je ziel en een groter veld van liefde. De communicatie is in onze samenleving geformaliseerd en geprotocolleerd, maar welke taal spreekt je hart? En hoe kun je je imaginatie gebruiken om jezelf te leren kennen in een nieuwe context?

Voor wie

Wanneer

  • Je een nieuw perspectief op jezelf wilt ontwikkelen.
  • Je ouder wilt worden zonder starheid maar flexibel, open en inzetbaar wilt leven.
  • Je je innerlijk contact wilt verdiepen.
  • Je je eigen leven wilt terugvinden en creëren op een spirituele grondslag.
  • Je wilt leren over je waarde, je alleen zijn, je bezieling.
  • Je om wilt leren gaan met je lichaamsenergie en je sterfelijkheid.
  • Je verlangt naar de transformatie van betrokkenheid en dienstbaarheid naar wijsheid en innerlijke waarde.


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding

Een vraag stellen

3 + 5 = ?