Het is tijd voor een betere versie van jezelf, je team, je bedrijf.

Waar sta je in je leven en werk? Ben je toe aan diepgaande verandering, inspiratie en vernieuwing? Wil je sneller en anders denken? Je hebt behoefte aan nieuwe verbeelding, je wilt oude patronen in werk doorbreken. Hoe ziet authentiek denken en werken er voor jou uit? Verbetering is geen ideaalbeeld maar een stapsgewijs proces. Ik geef je tools om anders over jezelf te denken, en je beter te positioneren in je werk. Als verandermanager en inspirator loods ik je door veranderingen om tot verbetering te komen. Anders dan anders.

Sleutelen aan bewustzijn en gedrag

Wat voor soort mens ben je nu en wat voor mens wil je zijn? Welke belemmeringen en overtuigingen leg je jezelf op? Wil je wel veranderen maar houdt de omgeving je tegen of is de werk en leef druk te groot? Het is tijd om te sleutelen aan je bewustzijn

Veranderen van binnenuit

Verandering komt van binnenuit. Je groeit in zelfbewustzijn. Je opent je voor een nieuwe zin in leven en werk. Je leert creatief denken in plaats van routinematig denken. Je breekt door het pantser van je bekende strategie heen en ontwikkelt een nieuw zelfbeeld. Je kunt beter met tegenslagen omgaan en zit niet langer vast. Je leert jezelf beter managen. Je gebruikt nieuwe bronnen die je herwaardering ondersteunen. Ik gebruik o.a. de 5 aspecten van authentiek denken die ik eerder heb beschreven in mij manifestatie boek. Deze is te vinden bij mijn boeken en cd’s.

Teams anders denken met nieuwe bronnen.

Teams leren om te werken met nieuwe bronnen van kennis, bewustzijn en communicatie. Omgaan met dezelfde personen in een team. Aannamebeleid ‘past goed in ons team’ Dit gaat niet alleen over kwaliteiten en vaardigheden. Anders naar het team kijken door persoonlijkheidstypen te leren kennen en waar nodig te veranderen. Output verbeteren. Energiepeil verhogen. Beter samenwerken met andere teams. Knelpunten oplossen. Geen opgelegde strategie maar vrijdenken.

Integrale aanpak. Arbeidspsychologie is het kernwoord.

Ik werk aan alle aspecten van je persoonlijke groei en spreek je breinpotentie aan. Je ruimt angsten op en controlemechanismen in relatie tot je werk en collega’s

Automatische organisch werkwijze.

Geen modellen en technieken maar de automatische organische werkwijze. Ik ga uit van wat ik aantref, dat wil zeggen de realiteit zoals die zich voordoet.

Ook hier nog de PDF met alle informatie over anders denken anders doen!