Coaching en Spiritualiteit

In de visie van de Academie voor Spiritualiteit in Arbeid staat in spirituele coaching het afstemmen op de persoonlijke effectiviteit en essentie centraal. Het is werken vanuit emotionele intelligentie. Tachtig procent van effectief communiceren en manifesteren is emotionele intelligentie en twintig procent timemanagement; je leven ordenen en een planning maken.

Emotionele intelligentie is het vermogen en talent je emoties te begrijpen en te doorzien en te leren hoe ze gebruikt kunnen worden om je energie, motivatie, authenticiteit en integriteit te optimaliseren. Je doorziet emoties en angsten, onzekerheden en verwarring.

In de spirituele coaching binnen de academie staat het onderzoek van persoonlijke kernwaarden centraal. Dit leidt tot een persoonlijk ontwikkelplan met gerichte aandachtspunten. Deze worden binnen jou als totale mens uitgewerkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Zo word je tot een mens uit één stuk met communicatieve en sociale vaardigheden die je persoonlijke ontwikkelingslijn optimaal ondersteunen en versterken.

loucas-van-den-berg-cursus-mensen

Personal Coaching en School voor Coaching

Binnen de academie valt het werkgebied Coaching uiteen in:

Personal Coaching

Individuele consulten verzorgd door Loucas van den Berg gericht op persoonlijke competenties, kerntalenten, kernkwaliteiten, inzicht in en werken vanuit je persoonlijkheidstype, emotionele en sociale ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. De hulpvragen kunnen variëren van sociale vaardigheidstraining of communicatietraining, het opruimen van belemmerende overtuigingen en strategieën tot het komen tot concrete gedragsverandering. Ook begeleiding bij rouw en verlies behoort tot het expertiseveld van Loucas.

School voor Coaching

  1. Individuele ontwikkeltrajecten voor professionals (duur 1 jaar)

Deze trajecten zijn gericht op je persoonlijk ontwikkelplan en leiderschap aan de hand van een langer lopend en breed uitwerkend persoonlijk thema. Hierin komen aspecten aan de orde zoals competentieontwikkeling, potentieel talentenonderzoek, het afstemmen van werk, ondernemerschap en persoonlijk leven op je wezenlijke groei en ontwikkelingsweg. Er wordt een strategisch plan uitgewerkt inclusief kerntrajecten op maat. Je professionele en persoonlijke ontwikkeling staan centraal.

  1. Tweejarige opleiding tot spiritueel coach met als 3e jaar verdieping & specialisatie.

Voor professionals in het werkveld van persoonlijke begeleiding en hulpverlening: trainers, mediators, opleiders, coaches. Je wordt opgeleid tot spiritueel coach die vanuit essentie en authenticiteit de ander begeleidt in een persoonlijk ontwikkelingstraject. De opleiding biedt een combinatie van spirituele psychologie, managementfilosofie, persoonlijk leiderschap, presentatie- en motivatietechnieken afgewisseld met lichaamsgericht werken, innerlijk luisteren en leiding nemen. Je leert jezelf te leiden om anderen te kunnen leiden. Belangrijk speerpunt van de opleiding is de realisatie van coachend vermogen in passend werk.

Coaching reizen

Meerdere keren per jaar verzorgt de academie themagerichte wandel- en kunstretraites in binnen- en buitenland. Iedere retraite is een oproep tot authenticiteit en wakker zijn. Tot leven zonder illusies in verbondenheid met alles. Persoonlijke thema’s en vraagstukken worden ingebed in een krachtig ondersteunend groepsthema en uitgewerkt in een intensief en diepgaand programma van doorgaans 4 dagen aan een stuk.

Alle onderzoeken en experimenten van de afgelopen vijfentwintig jaar in de natuur, tekeningen, dromen, openbaringen, wandelingen en kunstbezoeken worden in een retraite door Loucas van den Berg aaneen gevlochten tot een consistent verhaal.


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding

Een vraag stellen

8 + 0 = ?