Leerloopbaan

Creëer je eigen Leerloopbaan gebaseerd op talent, competenties en inzetbaarheid.

‘De huidige samenleving en het bedrijfsleven zijn minder gericht op diploma’s en meer gericht op competenties en ontwikkeling van talent. Leeftijd speelt voor leren geen rol meer, men wil van 25 tot 100 jaar kunnen leren. Kleinschalig en persoonlijk.’ (NRC, 2 september 2019).

Traject Leerloopbaan gericht op talentontwikkeling en competenties.

In het kader van Een Levenlang Leren heeft de academie een leerloopbaan ontwikkeld waarin een cursist de regie neemt over zijn duurzaam werken en spirituele begeleiding. Dit kan betekenen dat je na je pensioen nog een persoonlijke leerweg uitzet of je als student focust op start-ups of zelfstandig ondernemerschap, creatieve projecten en parttime nascholing. Voor werkenden verzorgt de academie (job)coaching en retreats gericht op het leven volgens je essentie.

Waarom starten?

Wanneer je je werk en privé wilt synchroniseren, bestaand werk met een nieuwe houding wilt doen, meer behoefte hebt aan zelfinitiatief of niet langer wil twijfelen aan keuzes die je maakt. Dit zijn enkele van de mogelijke aanknopingspunten voor het ontwikkelen van je eigen unieke leerloopbaan.

 ‘Inmiddels studeer ik een paar jaar aan de academieNiet alleen biedt
dit me de gelegenheid rustig en grondig aan mijn persoonlijke
ontwikkeling te werken in een langere lijn en bredere context, ik ervaar
ook grote meerwaarde in de praktische handvatten die ik krijg om mijn
innerlijke groei om te zetten in nieuwe ideeën en verbeteringen binnen
mijn werk als commercieel projectmanager.’ 
 

Wat kun jij doen voor de wereld?

Binnen het hoger onderwijs is er toenemende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vanuit de vraag ‘wat kun jij doen om iets te betekenen voor de wereld’. Waarde toevoegen aan de samenleving vanuit je eigen unieke competenties, talenten en spirituele bestemmingslijn is sinds 26 jaar een beproefde lijn waarlangs de academie haar cursusprogramma’s ontwikkelt. Vanuit de visie dat leren een instrument is om inhoud te geven aan duurzaam inzetbaar zijn en tegelijkertijd een ondersteunend sociaal netwerk creëert door het contact met gelijkgestemden.

De academie begeleidt je binnen haar cursustrajecten en middels persoonlijke coaching bij het integreren van je persoonlijke ontwikkeling in concrete werk en maatschappelijke projecten.

Spirituele ontwikkeling

Binnen je persoonlijke leerplan wordt tevens grondig aandacht besteed aan je spirituele ontwikkeling. Spirituele psychologie, vergroten van innerlijke kennis en het manifesteren van persoonlijke kwaliteiten zijn hierbij leidraad. In spirituele psychologie worden je persoon, gedrag en innerlijke leidraad samengevoegd. Dit is uniek in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels 26 jaar combineert Loucas zijn achtergrond als psycholoog, historicus, kunstenaar en succesvol ondernemer met zijn werk als bewustzijnsleraar.

Voorbeeld opzet persoonlijk leerplan

Eerst is er een persoonlijk consult en het vaststellen van je groeilijn en talentontwikkeling. Uit de aangeboden leerprogramma’s van de academie maak je in overleg met ons een leerplan op maat voor de lange termijn. Het bevat een samenstelling van bestaande cursus-, retreat en individuele coachingsmogelijkheden. Je kunt daarbij denken aan een Persoonlijk Leiderschapstraject, een natuur- of kunstretreat, internationale contacten of bijvoorbeeld kunstzinnige vorming. Het is tevens mogelijk om in je leerplan een concreet werk- of maatschappelijk project of (nieuwe) baan op te nemen waarin jij je nieuwe verworvenheden toepast. Je inhoudelijke coaching- en cursusprogramma wordt hierop afgestemd. Bestudering van relevante literatuur is een vast onderdeel van je studie. De cursusprogramma’s zijn gebaseerd op een academisch werk- en denkniveau.


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding

Een vraag stellen

6 + 1 = ?