Kans en Rijkdom

Actie ondernemen voor de ideeën die je hebt

‘Jij bent rijkdom en het bewustzijn achter rijkdom’

Het verzilveren van kansen en creëren van rijkdom in je leven is een natuurlijk gevolg van een spiritueel krachtig en helder bewustzijn. Verkeerde interpretaties, armoede-denken en vasthouden aan beperkende aannames en overtuigingen zorgen ervoor dat er van buitenaf iets moet worden ingevuld wat je van binnen moet verwerven. Immers: je bent rijkdom en je bent ook het bewustzijn achter rijkdom. Dit werkelijk leven en verzilveren vraagt een open visie, een vrije energiestroom en het doorzien van persoonlijke blokkades en verkeerde interpretaties. Kortom het slechten van de muur tussen je mogelijkheden en je persoonlijkheid. Je spirituele ontwikkeling en een levende ervaring van overvloed liggen in elkaars verlengde. Beiden komen samen in het nieuw ontwikkelde cursustraject Kans en Rijkdom.

Voor wie:

Voor eenieder die:

 • Een persoonlijke en praktische strategie wil ontwikkelen voor leven en werken vanuit innerlijke en uiterlijke rijkdom en overvloed.
 • Als zelfstandig ondernemer of in dienstverband vanuit een ervaring van overvloed van moment tot moment kansen en mogelijkheden wil verzilveren.
 • Inzicht wil krijgen in waar je jezelf in vrij creëren saboteert.
 • Beseft dat er rijkdom klaarligt om ervaren te worden maar steeds kon je er niet bij.

Effecten

Je leert:

 • Een persoonlijke en praktische strategie voor het verzilveren van je kansen en te leven in rijkdom en overvloed.
 • Delen van jezelf doorzien en bevrijden die je op geestelijk en materieel niveau tegenhouden je rijkdom en kansen te manifesteren.
 • Contact maken met de autoriteit in je die het vrije creëren saboteert.
 • Je eigen geestelijke en materiële rijkdom onderkennen.
 • Opruimen van wantrouwen, angst, aannames en oude remmingen waardoor merkbaar energie vrijkomt om vrij en vreugdevol te creëren.
 • Illusies dat je voor rijkdom hard moet werken en dat je te weinig ontvangt, vervangen door nieuwe gezonde mentale en emotionele instellingen.
 • Over hoe geestelijke groei en welzijn van nature gekoppeld zijn aan materieel welzijn.
 • Een enorm vertrouwen om anders te creëren wat tot uitdrukking komt in een groeiend besef van innerlijke en uiterlijke rijkdom.
 • Leven vanuit innerlijke waarde en op een constructieve manier je ideeën formuleren en voeden.
 • In jezelf vrijmaken van wat er aan rijkdom en potentieel is zodat het je eigen proces en leven ten goede komt.
 • Op een ontspannen manier rijkdom zijn.
 • Van moment tot moment leven vanuit wat er in overvloed in jou aanwezig is. Jij ben rijkdom alsook het bewustzijn achter rijkdom.
 • Praktisch prioriteiten stellen om volledig te kunnen functioneren.
 • Zuiver nagaan wanneer je meer moet geven of juist meer mag ontvangen.

‘Als ondernemer heeft het Kans en Rijkdomtraject me nieuwe inzichten gegeven in waar ik nu precies het verschil maak. Daarmee in de uniciteit van mijn bedrijf alsook in mijn plezier en de waarde van mijn werkzaamheden. Dit heeft een positief gevolg gehad voor mijn planning en presentatie naar klanten toe. Bijzonder leerzaam ook om de persoonlijke (werk)vraagstukken van mijn medecursisten te volgen.’

Praktische opzet

In dit traject ontvang je kennis over rijkdom-denken en leer je doorzien waar in jou armoede-denken actief is. Aan de hand van een zelfgekozen individueel project ga je praktisch te werk om die delen van jezelf te bevrijden die je op geestelijk en materieel niveau tegenhouden je rijkdom en kansen te manifesteren. Het gaat allereerst om het vrijmaken van wat er al is zodat het je eigen proces ten goede komt. Je creatieve denken wordt gestimuleerd en je actie- en handelingsbekwaamheid verhoogd. Naast overdracht van kennis wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • Reflectie, schrijven en praktisch ordenen
 • Creëren en onderhouden van een goed stromend lichaam
 • Balans oefenen
 • Veranderoefeningen
 • Integratie-oefeningen

Spirituele ontwikkeling

Binnen het cursustraject Kans en Rijkdom wordt tevens aandacht besteed aan je spirituele ontwikkeling. Spirituele psychologie, vergroten van innerlijke kennis en het manifesteren van persoonlijke kwaliteiten zijn hierbij leidraad. In spirituele psychologie worden je persoon, gedrag en innerlijke leidraad samengevoegd. Dit is uniek in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels 27 jaar combineert Loucas zijn achtergrond als psycholoog, historicus, kunstenaar en succesvol ondernemer met zijn werk als bewustzijnsleraar.

Je Missie – een nieuwe pijler binnen de Academie voor Spiritualiteit

Binnen de Academie voor Spiritualiteit is dit jaar een nieuwe pijler gecreëerd met de titel ‘Je Missie’. Hierbinnen worden lezingen, impressies, actualiteit en korte leertrajecten aangeboden waaronder het cursustraject Kans en Rijkdom. Ons aanbod binnen Je Missie biedt een pad om in je leven een heilzame spiraal te creëren waarin je in harmonie bent met je persoon, je missie en je rijkdom. Het werkt uit op innerlijk emotioneel, psychologisch, spiritueel en persoonlijk alsook op collectief en universeel niveau.


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding

Een vraag stellen

2 + 1 = ?