Arbeid en spiritualiteit

‘Wanneer je maar een klein deel van jezelf op de werkvloer mag laten zien laat je ook maar een klein deel zien van je passie, energie en creativiteit.’

Loucas van den Berg – oprichter Academie voor Spiritualiteit in Arbeid

Binnen de visie van de academie valt arbeid en spiritualiteit uiteen in enerzijds het vinden van passend werk vanuit een persoonlijk transformatieproces en anderzijds het ontwikkelen van een spirituele werkhouding zodat bestaand werk blijvend voldoening geeft.

Een spirituele werkhouding vraagt een wezenlijke omgang met succes en teleurstelling in je werk, de moed om imperfect te zijn en een nieuwe visie op wat je raakt in arbeid. In de praktijk is de werksetting niet altijd te veranderen, wel de wijze waarop je met signalen en een bedrijfscultuur omgaat. Je werkt in een organisatie maar bent niet van de organisatie.

Bij outplacement, vermoeidheidsklachten, stress en burn-out is het gangbaar om na een kort persoonlijk onderzoek een nieuw werktraject in te gaan. Dit leidt vaak tot een mismatch omdat de persoon in kwestie niet wezenlijk is veranderd en er geen antwoord is gegeven op de oorzaken van de eerder opgelopen werk gerelateerde klachten.

Passende arbeid

‘De snaar dient eerst losgedraaid te worden voordat hij weer op spanning kan worden gebracht en de juiste toon geeft.’

Loucas van den Berg

Nieuwe passende arbeid vind je door bestemming, innerlijke houding en wezenlijke talenten in lijn te brengen met elkaar. Belemmerende strategieën, overtuigingen en gedragingen worden hierin geanalyseerd en getransformeerd naar werkbare nieuwe energie.

Dit proces van onderzoek kan ertoe leiden dat je jezelf in relatie tot arbeid opnieuw uitvindt. Mogelijk begin je voor jezelf, sluit je aan bij gelijkgestemden, of pak je met een nieuwe houding bestaand werk op. Binnen de academie is hiertoe het jaartraject Spiritualiteit en Arbeid ontwikkeld.

Voor de professional die werkzaam is op het vlak van loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie, omscholing of studieloopbaanbegeleiding en spiritualiteit ziet als belangrijk aspect in de begeleiding naar passend werk is de Leergang Coaching voor Professionals ontwikkeld.

Arbeid en bezieling

Bezieling in je werk gaat over het leren omgaan met tegenslagen en de moed van imperfectie. Het heeft te maken met overgave in plaats van afdwingen en is gestoeld op de afstemming op het wezen in plaats van op de ratio. Je wezenlijke kwaliteiten, wat je wezenlijk met je leven wilt, hoe je omgaat met niet creatief zijn en met chaos – van hieruit genereer je nieuwe energie en zet je deze van moment tot moment om in bezield handelen.

In de trajecten Arbeid en Spiritualiteit werken we met het boek de Diepe Vreugde van Manifestatie, een lees-, leer- en wandelboek over bezieling. Hierin heeft Loucas zijn ervaringen met leiderschap en teammanagement in het bedrijfsleven vertaald naar een concreet werkbare visie op de noodzakelijke verbinding tussen bezieling en arbeid – hoe deze inzichtelijk te krijgen en blijvend te voeden.

‘Om blijvend tot bezielde arbeid te komen dienen we vertrouwd te raken met de vijf aspecten van bezieling: reflectie, concentratie, inspiratie, inzicht, eenheidsdenken en diepe vreugde.’

Loucas van den Berg


Gemiddelde klantbeoordeling: 8,9 / 10

Academie voor Spiritualiteit

30 jaar opleiding en coaching

Toegepaste psychologische spiritualiteit

Essentie, werk en bestemming

3 succesvolle handboeken

Integratief competentiemanagement

Certificaat bij afronding

Een vraag stellen

4 + 3 = ?