Jung Kundalini-therapie

Carl Gustav Jung, Westers bewustzijn en Oosters inzicht uitgewerkt: kundalini therapie.

Ontwikkelen intuïtie en spirituele energie voor eigen groei en praktische toepassing in een therapeutische situatie. Een praktische cursus voor therapeuten, verzorgers in de reguliere en complementaire zorg en eenieder die zijn eigen lichaam en geest wil ontwikkelen en inzetten.

8 opleidingsmiddagen op woensdagmiddagen vanaf 25 mei 2022 t/m 18 januari 2023.

TUSSENTIJDS INSTROMEN? NEEM DAN CONTACT OP!

“Kundalini-energie is de grootste bron van creativiteit en bewustzijn. Kundalini stelt je in staat jezelf te zijn, éen te worden met je ware aard en anderen te helpen hetzelfde te doen.”

Jung heeft in zijn boek Westers bewustzijn en Oosters inzicht de chakra-psychologie beschreven. Hij wijst in het boek op de noodzaak van het ontwaken van de Kundalini-energie in ieder mens om tot hoger bewustzijn te komen. De opleiding bestaat uit het lezen van Carl Gustav Jung, commentaar op Kundalini Yoga 20-88 uit Westers bewustzijn en Oosters inzicht en oefenen met praktische tools voor spirituele groei, kundalini energie en de toepassing voor cliënten.

Een krachtige techniek om jezelf te leren kennen
Kundalini is de naam van een godin die als een slang slaapt in je bekken. Door bewustzijnsoefeningen in je bekken kan ze ontwaken en opstijgen door verschillende energiegebieden naar je kruin. Voor Jung is deze weg er een om te komen tot hoger bewustzijn, en meer bepaald tot individuatie – de opgave van eenieder in zijn of haar leven.
Jung: “In het onbewuste zitten niet alleen maar verdrongen herinneringen maar ook heldere boodschappen, inzichten en inspiratie.” Het stimuleren van de Kundalini-energie kan leiden tot een fundamentele herwaardering van je bestaan. De juiste lichaamsgerichte oefeningen helpen je te leven vanuit spirituele afstemming, zodat je je eigen kern maar ook de ander beter kunt invoelen.
Het gaat er enerzijds om je eigen schaduwdelen te leren kennen (veelal via de ander), maar ook om de diepste grond van je bestaan te ervaren: je authentieke kern met zijn positieve krachten. In de Kundalini-yoga vindt Jung een manier om die opbouwende, spirituele kracht aan te spreken.

Leerdoelen van de cursus
Zelfbewustzijn, therapeutische praktijk en overdracht naar de cliënt door middel van lichaamsgerichte kundalini-oefeningen.

 1. Leren werken met de eigen kundalini-energie aan de hand van concrete oefeningen.
 2. De overdracht naar de cliënt: oefeningen voor de heling en zelfbewustzijn van de cliënt.
 3. Het inbrengen van casussen om de eigen praktijk te verstevigen.

Therapeutisch werken wordt (weer/meer) een proces waarin je zelf gestimuleerd wordt door nieuwe ervaringen, en waarin je al doende opruimt wat belemmerend werkt voor je eigen energiesysteem en voor de overdracht naar je cliënt.

We oefenen in de module met:
Het werken met jezelf als instrument, en het leren kennen en gebruiken van je kundalini- energie is niet pure mystiek. Het vraagt concrete lichaamsgerichte oefeningen. De kundalini-energie kan doorbreken als je de verschillende bewustzijnsoefeningen doet. Ze helpt je om ook de ander dieper waar te nemen en je cliënt zelf te helpen met zijn of haar transformaties. Dat gaat dus niet alleen door te denken en vragen te stellen, maar vooral ook door invoelen en afstemmen, en door lichaams- zelfbewustzijn oefeningen mee te geven.

De oefeningen die ik in de cursus worden aangereikt bestaan uit:

 • Kundalini oefeningen voor zelfbewustzijn en spirituele ontplooiing
 • Concentratieoefeningen voor bewustzijnsverruiming en dieper zelfbeeld
 • Meditatie- en imaginatieoefeningen
 • Oefeningen die je met je cliënt kunt doen

En verder word je geacht om eigen casussen in te brengen.

Lesthema’s
In de volgende 8 lessen wordt je energie op ieder kundalini-niveau omgevormd en verdiept:

 1. Introductieles: de therapeut als instrument en de overdracht naar anderen
 2. Basale lichaamsenergie: beweging en rust
 3. Creatieve energie: vertrouwen en verbinding
 4. Wilsenergie: wilskracht en innerlijke wil
 5. Gevoelsenergie: geven en ontvangen
 6. Expressie energie: uitspreken en terugtrekken
 7. Intuïtieve energie: denken en intuïtie
 8. Spirituele energie: eenheid

Kosten en data
Data
: 8 keer op de woensdagmiddagen van 14. 00 tot 16.30 uur. Start 25 mei, 22 juni, 31 augustus, 21 september, 12 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari 2023.
Tarief: € 1470,-, studenten krijgen korting. Een diepteconsult van € 120,- bij nieuwe cursisten gaat aan de opleiding vooraf. Voor deze opleiding is praktische ervaring met het werk van Gustav Jung geen vereiste. Wel wordt er interesse en studie bereidheid gevraagd.
Inschrijven: is noodzakelijk en mogelijk via het onderstaande inschrijfformulier.

Jung Kundalini-therapie 2022

 • Aanvullende informatie

  Algemene voorwaarden: Het volgen van Jung Kundalini-therapie 2022 o.l.v. Loucas van den Berg gaat gepaard met het invullen en ondertekenen van een huishoudelijk reglement met rechten en verplichtingen ten aanzien van de cursuslessen. De cursist is op de hoogte van de opzet en werkwijze van de opleiding, de startdatum, voorwaarden, kosten en de betalingsverplichting.

  Ter voorbereiding is een afstemmingsgesprek ad € 120,- verplicht. Op verzoek wordt na afloop van het consult een kwitantie per e-mail toegezonden.

  Door het invullen van het inschrijfformulier ga ik akkoord met het bovenstaande.

 

Verificatie

Vragen? Stuur een berichtje via WhatsApp!