Academie voor Spiritualiteit in Arbeid

Opleidingsinstituut waar spiritualiteit en arbeid samenkomen

Vanaf 1 juni vinden de cursussen en consulten

weer in de lesruimte van de academie plaats.

Online-consulten blijven mogelijk.